Miljøarbejde

Sådan arbejder Sparvath med miljø

Ved arbejdsmiljø forstår vi på den ene side det tekniske miljø, som er alle forhold vedrørende maskiner, kemiske produkter og metoder, og på den anden side det sociale miljø, som er de sociale relationer mellem medarbejdere, kunder og arbejdspladsens fysiske forhold.

Hver medarbejder hos Sparvath har et personligt ansvar, når det gælder om at leve op til de regler og retningslinjer, der er gældende for at trygt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden.

Rengøringsfirma med miljøhensyn

Sparvath viser desuden miljøhensyn i det daglige arbejde ved at, vi altid træffer beslutninger, der tager hensyn til omverdenen. Vi kører i miljørigtige biler, går op i miljøvenlig rengøring og har løbende nedsat vores rejsetid, så vi belaster mindst muligt

  • Vi overholder gældende dansk lovgivning
  • Vi har fokus på miljøvenlig rengøring ved valg af rengøringsmidler og bruger, hvor det er muligt. svanemærkede produkter
  • Vi foretager løbende opdateringer af miljørigtige produkter ved hyppig kontakt til vores leverandører
  • Vi fremmer vores ansattes fokus på miljøvenlig rengøring og ansvarsfølelse overfor miljøet med hensyn til rigtig dosering af midler
  • Alle medarbejdere udfylder selvfølgelig den lovpligtige APV

Sparvath bestræber sig på et optimalt arbejdsmiljø, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Herudover er miljøvenlig rengøring et vigtigt fokus punkt, som vi løbende bliver klogere på og gør brug af.

Sidebar