Liselotte Søgaard
Administrativ leder – Gentofte Ungdomsskole

Sparvath rengøring leverer en rigtig fin rengøring. Vi mødes løbende med firmaets personaleleder og dennes stedfortræder, den hyppige dialog giver mulighed for en tæt opfølgning og justering af rengøringsopgaven – til gavn for begge parter.

 

Sidebar
Clear
Cache